Algemene Voorwaarden - SamsHairExtensions

Algemene Voorwaarden - SamsHairExtensions

Inhoudsopgave

 1. Definities
 2. Identiteit van de ondernemer
 3. Toepasselijkheid
 4. Het aanbod
 5. De overeenkomst
 6. Herroepingsrecht
 7. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
 8. Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
 9. Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
 10. Uitsluiting herroepingsrecht
 11. De prijs
 12. Nakoming en extra garantie
 13. Levering en uitvoering
 14. Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
 15. Betaling
 16. Klachtenregeling
 17. Geschillen
 18. Aanvullende of afwijkende bepalingen
 19. Gegevensbescherming en privacy

Artikel 19 - Gegevensbescherming en privacy

SamsHairExtensions verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante privacywetgeving.

Persoonsgegevens worden alleen verzameld met de toestemming van de consument, voor de uitvoering van de overeenkomst, of wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.

De consument heeft recht op inzage, rectificatie, en verwijdering van zijn persoonsgegevens, alsook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn gegevens. Voor meer informatie over hoe wij persoonsgegevens verwerken, verwijzen wij naar ons Privacybeleid op onze website.

© 2024 SamsHairExtensions. Alle rechten voorbehouden.